บริการของเรา

TM Development & Service Co., Ltd.

• ปั๊มคอนกรีต
• งานติดตั้งเหล็ก
• การติดตั้งแบบ

• งาน เท ปาด ขัด พื้นคอนกรีต โดยใช้
* โดยใช้ เครื่องจักร Laser Screed ปาด คอนกรีต
* โดยใช้ เครื่องจักร Vibratory Screed ปาด คอนกรีต
* โดยใช้ เครื่องจักร Truss Screed ปาด คอนกรีต
* งานขัด พื้นคอนกรีต Burnished โดยใช้ เครื่องจักรนั่งขับมี 5 แขน
* งานขัด พื้นคอนกรีต Floor Hardener โดยใช้เครื่องจักรเดินตาม
* งานขัด พื้นคอนกรีต ผิวขัดมัน โดยใช้เครื่องจักรเดินตาม
* เทปาดขัดขูดหน้าลาย ลานจอดรถและถนนคอนกรีต
• ตัดจ๊อยป้องกันรอยแตก
• การอุดรอยต่อ
• การวัดพื้นโดยใช้เครื่องมือ Dipstick โดยทำตาม ASTM 1155
• การทำความสะอาดพื้น
• งานซ่อมแซมพื้นคอนกรีต